Tietopohjaa tulevaan – Katsaus Suomen tekijänoikeusjärjestelmään

Tekijänoikeusjärjestelmä on useista toimijoista, politiikoista, prosesseista ja säännöistä koostuva monimutkainen kudos, joka voi saavuttaa sille asetetut tavoitteet vain, jos se kykenee sovittamaan yhteen erilaisia, välillä vastakkaisiakin etuja, ja mukautumaan erilaisten kulttuuristen ja yhteiskunnallisten prosessien kehitykseen. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen vuonna 2016 julkaisema metodologiakehikko kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien toimivuuden arviointiin toimii työkaluna järjestelmien kehittämisessä.

Tämä julkaisu kokoaa yhteen tulokset Suomessa vuosina 2013–2015 toteutetusta metodologian pilottivaiheesta. Tavoitteena on luoda yleinen katsaus Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuteen sekä esittää kehittämisehdotuksia järjestelmän toimivuuden parantamiseksi. Samojen tietojen pohjalta arvioidaan lisäksi Suomen tekijänoikeusjärjestelmän julkista hallinnointia Cuporessa kehitettyyn arviointikehikkoon perustuen ja selvitetään, ovatko julkisten toimijoiden organisatorinen rakenne ja toiminta yleisesti hyväksyttyjen hyvän hallintotavan periaatteiden mukaiset.

Suomenkielinen käännös on toteutettu alun perin englanninkielisen tekstin pohjalta.

Julkaisun tiivistelmä on saatavilla täältä.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat