Tiina Kautio

Projektipäällikkö, KTM

Esittely

Toimin projektipäällikkönä Cuporen tekijänoikeusaiheisissa hankkeissa. Viimeisimmät tutkimukseni ovat käsitelleet mm. teknologisen kehityksen vaikutuksia audiovisuaalisen alan liiketoimintamalleihin ja sopimussuhteisiin, sekä suomalaisten näkemyksiä tekijänoikeusjärjestelmästä.

Työni liittyy ennen kaikkea poliittisen päätöksenteon tueksi tuotettavan tietoperustan sekä arviointimenetelmien kehittämiseen. Olen työskennellyt Cuporessa vuodesta 2007 ja tänä aikana toteuttanut laajasti tekijänoikeuspolitiikkaa käsitteleviä kehittämis- ja tutkimushankkeita sekä osallistunut kulttuuripolitiikan vaikuttavuusindikaattorien kehittämistyöhön. Painopisteitä ovat olleet tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointi, politiikkatoimenpiteiden ja lainsäädäntöehdotusten vaikutusten arviointi sekä indikaattorien kehittäminen tekijänoikeus- ja kulttuuripolitiikan tarpeisiin. Tekijänoikeuspolitiikan lisäksi kiinnostuksen kohteitani ovat erityisesti luovan työn tekijöiden toimeentuloon ja teknologisen kehityksen vaikutuksiin liittyvät kysymykset.