Assessing Governance in the Context of Copyright Systems – Second Edition

Julkaisu Assessing Governance in the Context of Copyright Systems (suom. Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi hyvän hallintotavan periaatteiden näkökulmasta) käsittelee eri tapoja arvioida tekijänoikeusjärjestelmän hallinnointia kansallisella tasolla. Päätöksenteon prosessien tarkastelu on keskeinen osa tekijänoikeusjärjestelmän kokonaisvaltaista arviointia. Yleisesti hyväksyttyjen hyvän hallintotavan periaatteiden noudattaminen luo päätöksenteolle eettisen pohjan, edistää päätöksenteon prosessien toimivuutta ja auttaa julkisen sektorin toimijoita saavuttamaan lainsäädännölliset ja hallinnolliset päämääränsä.

Julkaisussa 1) käsitellään hyvän hallintotavan määritelmää tekijänoikeusjärjestelmän kontekstissa, 2) kuvataan tekijänoikeusjärjestelmän arviointiin soveltuvia hyvän hallintotavan periaatteita, ja 3) esitetään lista kysymyksiä tekijänoikeusjärjestelmän hallinnon arviointia varten julkisissa instituutioissa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioissa.

Julkaisun toinen, uudistettu laitos korvaa ensimmäisen, kesäkuussa 2017 julkaistun version.

Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi hyvän hallintotavan periaatteiden näkökulmasta voidaan nähdä omana tutkimusalueenaan laajemmassa tekijänoikeusjärjestelmän arvioinnin kokonaisuudessa.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat