Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 22.2.2024

Tekijänoikeuskysymykset audiovisuaalisella alalla

  • Hankkeen kesto: 2022 — 2023
  • Julkaisuja : 2

Hanke käsittelee audiovisuaalisella alalla esiin nousevia tekijänoikeuskysymyksiä sekä tekijänoikeusjärjestelmän merkitystä luovan työn ja liiketoiminnan mahdollistajana. Tavoitteena on tutkia alan tuotantovaiheen sopimuksiin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, teknologisen kehityksen vaikutuksia sekä tekijänoikeusjärjestelmän kehittämistarpeita.

Audiovisuaaliset tuotannot työllistävät tyypillisesti suuren joukon luovien alojen ammattilaisia. Alan sopimuskäytännöt ovat moninaisia. Lisäksi digitalisaatio ja kansainvälistyminen muuttavat alan liiketoimintaa. Oikeuksien siirrosta sopimiseen ja käyttöoikeuksien hankintaan liittyvät haasteet voivat hankaloittaa audiovisuaalisten teosten luomista, tuotantoa ja käyttöä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2022 kartoitettiin audiovisuaalisen alan keskeisiä kehitystarpeita taustatutkimuksen ja asiantuntijahaastatteluiden avulla. Tämän jälkeen keskitytään tarkastelemaan ennen kaikkea tuotantovaiheen sopimuksia: kokemuksia sopimusehtojen kohtuullisuudesta, oikeuksien siirtoon ja käyttöoikeuksien hankintaan liittyviä ongelmia sekä digitalisaation vaikutuksia sopimuksiin. Tarkoituksena on analysoida tekijänoikeudellisia ongelmia eri sidosryhmien näkökulmista sekä esittää kehittämisehdotuksia audiovisuaalisen alan sopimusehtojen kohtuullisuuden edistämiseksi sekä käyttöoikeuksien hankintaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.

Hanke toteutetaan vuosina 2022–2023.

Tutkimushanke on osa Cuporen jatkuvaa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän arviointia, jonka tavoitteena on lisätä tekijänoikeusjärjestelmän läpinäkyvyyttä ja tietoa tekijänoikeusjärjestelmästä, sekä tarjota tietoa päätöksenteon tueksi.

Kuva: Unitone Vector, iStock

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin