Audiovisuaalisen alan sopimussuhteet muuttuvassa toimintaympäristössä

Cuporen tietokortteja 12

Audiovisuaalisen alan jakelukanavat ja liiketoimintamallit ovat muutoksessa teknologisen kehityksen myötä. Elokuvien ja televisio-ohjelmien kuluttaminen on siirtynyt yhä enemmän verkkoon ja teosten tuotantoon on saatavilla uudenlaisia teknologisia ratkaisuja. Markkinat muuttuvat nopeaan tahtiin ja kansainvälisiä suoratoistopalveluja on tullut Suomen markkinoille. Muutokset vaikuttavat alan tuotantovaiheen sopimuksiin: uudet sisällön käyttö- ja julkaisutavat on huomioitava tekijänoikeuksien siirtymistä koskevissa sopimuksissa.

Tietokortissa esitetään tiiviisti Cuporen audiovisuaalisen alan tekijänoikeudellisia kysymyksiä käsittelevän hankkeen tuloksia. Siinä

  • kuvataan audiovisuaalisen sisällön tuotantovaiheen tekijänoikeudellisten sopimusten muuttumista teknologisen kehityksen ja alan liiketoimintamallien muutosten myötä
  • tuodaan esiin sekä luovan työn tekijöiden että av-tuotantoyhtiöiden näkökulmia alan sopimusehtojen kohtuullisuudesta, ja
  • nostetaan esiin kehittämisehdotuksia audiovisuaalisen alan sopimusehtojen kohtuullisuuden edistämiseksi.

Hankkeen tuloksista löytyy täsmällisempää tietoa Sopimussuhteet muutoksessa -verkkojulkaisusta.

Tietokortista on saatavilla myös englanninkielinen versio.

Cupore toteuttaa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän säännöllistä arviointia, joka perustuu säännöllisesti vaihtuviin teemoihin. Arviointityön taustalla on Cuporessa aiemmin muodostettu arviointimetodologia.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat