Tekijänoikeuskysymykset audiovisuaalisella alalla

Hanke käsittelee audiovisuaalisella alalla esiin nousevia tekijänoikeuskysymyksiä sekä tekijänoikeusjärjestelmän merkitystä luovan työn ja liiketoiminnan mahdollistajana. Tavoitteena on tutkia toimialalla esiintyviä näkemyksiä tekijänoikeusjärjestelmästä sekä kartoittaa järjestelmän kehittämistarpeita.

Tekijänoikeuslainsäädännön monimutkaisuus, erilaiset sopimuskäytännöt, alan kansainvälisyys sekä audiovisuaalisten tuotantojen laajuus ovat haasteita audiovisuaalisten teosten lisenssimarkkinoiden toimivuudelle. Käyttölupiin liittyvät ongelmat hankaloittavat audiovisuaalisten teosten luomista, tuotantoa ja käyttöä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan toimialan keskeisimpiä kehitystarpeita taustatutkimuksen ja asiantuntijahaastatteluiden avulla. Tämän jälkeen keskitytään tarkastelemaan valikoituja ajankohtaisia teemoja. Tarkoituksena on analysoida tekijänoikeudellisia ongelmia eri sidosryhmien näkökulmista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden kehittämiseksi.

Projekti toteutetaan vuosina 2022–2023.

Tutkimusprojekti on osa Cuporen jatkuvaa Suomen tekijänoikeusjärjestelmän arviointia, vuosittain vaihtuvin teemoin. Tavoitteena on lisätä tekijänoikeusjärjestelmän läpinäkyvyyttä ja tietoa tekijänoikeusjärjestelmästä, sekä tarjota tietoa päätöksenteon tueksi. 

Tiina Kautio
Tiina Kautio Projektipäällikkö

+358 50 4300658 Tutkijaprofiili »

Nathalie Lefever
Nathalie Lefever Researcher

+358 50 304 8761 Tutkijaprofiili »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Tutkija, VTM, LuK

+358 50 505 6414 Tutkijaprofiili »

Satu Sorvo Tutkimusassistentti, FM

Tutkijaprofiili »