Tietopohjaa tekijänoikeusjärjestelmän kehittämiseksi

Cuporen tietokortteja 6

Tekijänoikeudella on tärkeä yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja taloudellinen merkitys. Se toimii kannustimena luovan työn tekemiselle, ja sen tavoitteena on myös varmistaa kulttuurin saatavuus kaikille. Tekijänoikeusjärjestelmän toimintaympäristössä tapahtuu tällä hetkellä suuria muutoksia, jotka vaikuttavat sekä luovan työn tekijöihin että yksittäisiin kansalaisiin.

Tietokortissa nostetaan esiin keskeisiä näkökulmia järjestelmän tehokkuuden ja tasapainoisen toiminnan kehittämiseksi. Se myös kertoo tiivistetysti Cuporen toteuttamasta Suomen tekijänoikeusjärjestelmän arviointityöstä.

Tietokortin lähteet:

Linkit tarkistettu 21.2.2019.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat