Assessing the Operation of Copyright and Related Rights Systems: Methodology Framework

Tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisen tueksi tarvitaan luotettavaa tietopohjaa. Tämä käsikirjajulkaisu määrittää suuntaviivoja kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien toimivuuden arviointiin. Käsikirjan metodologiakehikon avulla voidaan tuottaa sellaisia arvioita, jotka palvelevat kansallisia hallituksia tekijänoikeusjärjestelmän kehittämistoimien suunnittelussa.

Metodologiakehikko koostuu indikaattoreista, jotka on jaoteltu kuvauslehtisiin sekä metodologiakortteihin. Kuvauslehtiset ohjeistavat laaja-alaisen kuvauksen tekoon tekijänoikeusjärjestelmästä ja metodologiakorteissa täsmennetään muun muassa erityisiä tiedonkeruun menetelmiä.

Tiina Kautio, Nathalie Lefever & Milla Määttä 2016. Assessing the Operation of Copyright and Related Rights Systems: Methodology Framework. Cuporen julkaisuja 26 ja Cuporen verkkojulkaisuja 37.

ISBN 978-952-5573-69-5. (painettu), ISSN 1795-1739 (painettu); ISBN 978-952-5573-70-1 (pdf), ISSN 1796-9263 (pdf)

Lisää » Vähemmän »
Tiina Kautio
Tiina Kautio Projektipäällikkö (toimivapaalla)

Tutkijaprofiili »

Nathalie Lefever
Nathalie Lefever Researcher

+358 50 304 8761 Tutkijaprofiili »

Milla Määttä

Tutkijaprofiili »