Assessing the Operation of Copyright and Related Rights Systems: Toolkit of Questionnaires for Interviews, Focus Group Studies and Surveys

Tekijänoikeusjärjestelmän kehittäminen vaatii tuekseen luotettavaa tietopohjaa. Tämä käsikirjajulkaisu esittelee kyselypohjia, joita voidaan käyttää arvioitaessa kansallisen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta.

Kyselypohjat on tarkoitettu lisämateriaaliksi käsikirjalle, jonka metodologiakehikon tarkoituksena on tarjota ohjeita kattavaan kansallisen tekijänoikeusjärjestelmän esittämiseen sekä tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointiin. Kyselypohjia voidaan käyttää sekä henkilökohtaisten mielipiteiden että asiantuntijanäkemysten keräämiseen valituista aihepiireistä.

Tiina Kautio, Nathalie Lefever & Milla Määttä 2016. Assessing the Operation of Copyright and Related Rights Systems: Toolkit of Questionnaires for Interviews, Focus Group Studies and Surveys. Cuporen julkaisuja 27 ja Cuporen verkkojulkaisuja 38.

ISBN 978-952-5573-71-8 (painettu), ISSN 1795-1739 (painettu); ISBN 978-952-5573-72-5 (pdf), ISSN 1796-9263 (pdf).

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat