Julkaisu Tiina Kautio

Indikaattorit tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden jatkuvaan seurantaan

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden jatkuva seuranta mahdollistaa luotettavan ja ajantasaisen tietopohjan syntymisen järjestelmän kehittämistarpeiden tunnistamisen ja arvioinnin tueksi. Selkeästi esitetty ja johdonmukaisesti kerätty tieto edistää tekijänoikeusjärjestelmän läpinäkyvyyttä. Tiedonkeruun objektiivisuus tukee päätöksenteon riippumattomuutta.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore määritti syksyllä 2016 yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa indikaattorit Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden jatkuvaan seurantaan. Työn tavoitteena oli hahmottaa keskeisimmät Suomen tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden jatkuvan seurannan indikaattorit tekijänoikeuspoliittisen päätöksenteon ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisen tueksi. Ehdotetun indikaattorikokonaisuuden pohjalta voidaan tarkastella tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta eri näkökulmista. Valitut indikaattorit perustuvat Cuporen vuonna 2016 julkaisemaan tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointimetodologiaan.

Tiina Kautio 2017. Indikaattorit tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden jatkuvaan seurantaan. Cuporen työpapereita 4.

ISBN 978-952-7200-23-0 (pdf), ISSN 2343-2284 (pdf).

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat