Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Lapset ja media -hankkeiden arviointi

  • Hankkeen kesto: 2011
  • Julkaisuja : 1

Lapset ja media -hankkeiden arviointiprojektissa selvitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön mediakasvatuslinjausten ja -toimenpiteiden vaikuttavuutta. Tutkimus kohdistui opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2005 – 2009 rahoittamiin lapsiin ja nuoriin kohdistuneisiin mediakasvatushankkeisiin.

Projektissa arvioitiin kirjastojen mediakasvatus, Mediakasvatus.fi -portaali ja saamelaislasten mediakasvatushankkeet. Tutkimuksessa analysoitiin hankkeiden vaikuttavuutta, tilannetta tutkimushetkellä ja esitettiin kehittämisehdotuksia. Arviointi valmistui vuoden 2011 lopussa.

Projektista vastaa erikoistutkija, VTT Tarja Savolainen.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin