Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Teatteri-, tanssi- ja sirkusalojen osaamistarveselvitys

  • Hankkeen kesto: 2012 — 2013
  • Julkaisuja : 1

2012-2013

Opetushallituksen musiikki-, teatteri- ja tanssialan koulutustoimikunta tilasi marraskuussa 2012 Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskukselta teatteri-, tanssi- ja sirkusalan ammattilaisten tulevaisuuden osaamistarpeita koskevan selvityksen. Hankkeen tavoitteena oli selvittää, minkälaista osaamista alojen ammattilaiset tarvitsevat tulevaisuudessa. Tarkasteluajankohdaksi oli valittu vuosi 2030. Selvityksessä teatteri-, tanssi- ja sirkusaloja tarkasteltiin rinnakkain niiden erojen ja yhtäläisyyksien todentamiseksi. Koulutustoimikunta käyttää selvitystä teatteri-, tanssi- ja sirkusalan koulutusta kehitettäessä.

Hankkeessa hyödynnettiin meneillään olleen esittävän taiteen vapaan kentän tutkimuksen (Anu Oinaala ja Vilja Ruokolainen) alustavia tuloksia sekä muita olemassa olevia tutkimuksia ja selvityksiä. Taiteenalojen toimintaympäristöissä tapahtuvia muutoksia ja ammatillisen osaamisen muutoksia kartoitettiin asiantuntijahaastatteluin. Hankkeen aikana järjestettiin työseminaari, jossa esiteltiin hankkeen alustavia tuloksia palautteen saamiseksi. Lisäksi hankkeesta pidettiin esitelmät Sosiologipäivillä sekä Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivillä. Raportti selvityksestä luovutettiin tilaajalle 28.6.2013. Tutkijana hankkeessa työskenteli Anu Oinaala.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin