Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Vietnamin kulttuuripolitiikan arviointi

  • Hankkeen kesto: 2006 — 2007

Cuporen tutkimusjohtaja Ritva Mitchell toimi vuosien 2006–2007 aikana Vietnamin kulttuuripolitiikkaa arvioivan asiantuntijatyöryhmän jäsenenä ja arvioinnin raportoijana.

Arviointi oli osa Sidan (Swedish International Development Agency) Vietnamiin suuntautuvaa kehitysyhteistyöohjelmaa. Sida rahoitti arviointityön yhdessä Vietnamin kulttuuriministeriön (MOCI) kanssa. Asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajana toimi Ruotsin entinen kulttuuriministeri Bengt Göransson. Ryhmän muina jäseninä toimivat Ruotsin valtion kulttuurineuvoston (Statens Kulturråd) entinen varajohtaja Carl-Johan Kleberg, tutkija Hyun Mee Yang (Etelä Korea) sekä professori Xinsheng Gao Pekingin Taideakatemiasta (Kiina).

Ryhmä teki ensimmäisen matkansa Vietnamiin toukokuussa 2006 ja lopetti työnsä työryhmänä 2007. Sen loppuraportti ja suositukset luovutettiin Vietnamin kulttuuriministerille toukokuussa 2008 Hanoissa. Tilaisuuden yhteydessä pidettiin useita seminaareja vietnamilaisille tutkijoille, kulttuurityöntekijöille, taiteilijoille ja päätöksentekijöille. Marraskuussa 2008 järjestettiin Hanoissa ASEANin (Association of Southeast Asian Nations) kulttuurikomitean kokous, jossa esiteltiin raportin tulokset. Raportit, sekä sen suositukset että Ritva Mitchellin kirjoittama taustaraportti jaettiin osallistujille paperimuotoisena sekä CD-romina.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin