Kirjoituskutsu: Taiteen edistämiskeskus 10 vuotta

Uutiset   12.10.2022  

pino punaisia kansioita

Cupore etsii kirjoittajia artikkelikokoelmaan Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) 10-vuotisesta toiminnasta ja historiasta. Kirjoittajiksi etsitään eri tieteenaloja ja tutkimusperinteitä edustavia tutkijoita ja kirjoittajia, joiden työ sivuaa taiteen edistämisen, taiteilijapolitiikan ja kulttuuripolitiikan näkökulmia. Artikkelien painotus voi olla tutkimuksellinen tai esseistinen, taiteilija- tai tutkijapuheenvuorojen kirjallinen muoto on vapaa. Pyydämme abstrakteja 15.11.2022 mennessä.

Taiteen edistämiskeskus on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taiken tehtävä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu Taiken tehtäviin siltä osin kuin se ei ole minkään muun viranomaisen tehtävänä. Taiken edeltäjä Taiteen keskustoimikunta muuttui Taiteen edistämiskeskukseksi vuoden 2013 alusta. Tämä edellytti lakimuutosta, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö valmisteli taiteen ja kulttuurin kenttää kuullen. Lakiluonnos oli lausuntokierroksella maaliskuussa 2012. Uudistuksessa säilyi vertaisarviointi taiteilijoiden apurahapäätöksissä.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on saanut toimeksiannon koota Taiteen edistämiskeskuksen 10-vuotista toimintaa tarkastelevan artikkelikokoelman. Artikkelikokoelmaan kootaan yhteen tutkimusta ja kokemuksia, arvioita ja näköaloja Taiteen edistämiskeskuksen merkityksestä ja toiminnasta.

Artikkelikokoelman kirjoittajiksi etsitään eri tieteenaloja ja tutkimusperinteitä edustavia tutkijoita ja kirjoittajia, joiden työ sivuaa tavalla tai toisella taiteen edistämisen, taiteilijapolitiikan ja kulttuuripolitiikan näkökulmia. Artikkelien painotus voi olla tutkimuksellinen tai esseistinen, taiteilija- tai tutkijapuheenvuorojen kirjallinen muoto on vapaa. Artikkelit voivat olla Taiken historiaan ja toiminnan vaikuttavuuteen liittyvien kysymysten käsittelyä tai ne voivat esitellä jotakin Taiken toiminnan alaa. Artikkelien toivotaan olevan tiiviitä ja kieleltään yleistajuisia. Samalla niiden toivotaan noudattavan tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja viittauskäytäntöjä.

Kirjoittajille tarjotaan taustamateriaaliksi Taiken arkistoja ja julkaistuja arvioita Taiken toiminnasta sekä tilastoja Taiken jakamista määrärahoista. Artikkeleista maksetaan pieni kirjoituspalkkio niille kirjoittajille, joilla ei ole työlle muuta rahoitusta.

Julkaisuun tarjottavien aineistojen kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti. Muulla kuin äidinkielellään kirjoittavien on itse vastattava julkaisuun hyväksyttyjen tekstien kielentarkastuksesta. Artikkeleista julkaistaan myös suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen tiivistelmä, jonka kirjoittaja sitoutuu kirjoittamaan.

Jos haluat olla mukana kirjoittamassa Taiken 10-vuotishistoriikkia tai arvioita toiminnasta lähetä meille abstrakti. Abstraktien enimmäispituus on 300 sanaa. Liitä abstraktin mukaan yhteystietosi, edellä mainitut lisätiedot ja minkä tyyppisestä kirjoituksesta on kyse. Ilmoita myös, mikäli toivot kohdallasi vertaisarviointia. Lähetä abstrakti doc tai docx muodossa 15.11.2022 mennessä Marjo Mäenpäälle (marjo.maenpaa@cupore.fi). Sähköpostin aiheeksi: Taike-10-v abstrakti. Tiedot artikkelikokoelmaan hyväksytyistä abstrakteista lähetetään kirjoittajille joulukuun 2022 loppuun mennessä

Julkaistavien artikkeleiden maksimipituus on 20 000 merkkiä (13 liuskaa), esseet voivat olla 3–5 liuskaa. Kaikki tekstit pyydetään toimittamaan 1,5 rivivälillä, fonttina Times New Roman, pistekoko 12. Taiteilija- ja tutkijapuheenvuorojen suosituspituus on 2–5 liuskaa. Julkaisuun hyväksyttyjen tekstien kirjoittajat sitoutuvat toimittamaan valmiin materiaalin toimituskunnalle 15.4.2023 mennessä.

Kirjoittajien on itse vastattava käyttämänsä materiaalin tekijän- ja julkaisuoikeuskysymyksistä.

Toimituskunta:

Marjo Mäenpää

Maria Hirvi-Ijäs

Sari Karttunen

Mervi Luonila

Minna Ruusuvirta

Sakarias Sokka

Lähteitä:

Taiken historiaa: https://www.taike.fi/fi/historia

Tietoa Taikesta ja julkaisuja taiteilijapolitiikan alalta https://www.taike.fi/fi/tilastot-ja-toimialatietoa

Taiteen edistämiskeskuksen ulkoinen arviointi: https://www.taike.fi/fi/taiken-ulkoinen-arviointi

Taiken oman toiminnan arviointia: https://www.taike.fi/fi/arviointi

Tilastoja ja toimialatietoa taide- ja kulttuurialalta: https://www.taike.fi/fi/tilastot-ja-toimialatietoa

Kuva: Vilhelm Sjöström/ Taike