Kulttuurihankkeet läikkyvät yli sektorirajojen ja projektikehysten

Uutiset   5.7.2017  

Cupore on kehittänyt vuosien 2016-2017 aikana laadullista, toimintatutkimukseen perustuvaa arviointimallia kulttuurihankkeiden läikkymisvaikutusten tunnistamiseen osana eurooppalaista Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe ‑hanketta. Siinä läikkymisvaikutukset ymmärretään kulttuurihankkeiden aiheuttamiksi vaikutuksiksi ohi projektien alkuperäisen tavoitteenasettelun, aikataulun, kohderyhmän tai maantieteellisen alueen.

Cuporen tapaustutkimuksen keskeisiä havaintoja on, että hallinnon- ja sektorirajoja ylittävä vuorovaikutus tuottaa usein läikkymisvaikutuksia. Niiden edistämiseksi kannattaisi luoda säännöllisen vuorovaikutuksen malleja ja paikkoja erilaisten ryhmien, hankkeiden, järjestöjen, yritysten ja hallinnonalojen edustajien keskinäiselle kanssakäymiselle. Läikkymisvaikutusten synnylle on hedelmällistä myös, että toimijat liikkuvat paikasta ja sektorilta toiselle.

Cuporessa saadut tulokset osoittavat myös, että toimintatutkimus on lupaava väline paitsi spillovereiden tunnistamiseen myös niiden hyödyntämiseen. Toimintatutkimus täydentää tavanomaisesti käytettyjä talouspainotteisia mittausmenetelmiä.

Tulokset on julkaistu raportissa Sakarias Sokka, Olli Jakonen, Sari Karttunen & Anita Kangas (2017). KUULTO and Tampere Together: action research and systemic thinking as tools for identifying spillovers and understanding their generation and sustenance.

Lue lisää ja lataa Cuporen raportti osoitteessa: www.cupore.fi/fi/julkaisut/yhteistyojulkaisut/kuulto-and-tampere-together-133620-04072017

Cuporen spillover-tapaustutkimus nojasi aiemmin toteutettuihin KUULTO- ja Tampere Yhdessä –hankkeisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama KUULTO toimi eri puolilla Suomea vuosina 2011–2015 tavoitteenaan lisätä kulttuuriosallistumista kunnissa, joissa kulttuuriin on panostettu heikosti.

Cuporen verkkojulkaisujen sarjassa on vastikään ilmestynyt englanninkielinen raportti Removing barriers. Participative and Collaborative Cultural Activities in KUULTO Action Research. Julkaisussa käydään keskustelua KUULTO-toimintatutkimuksen eri vaiheiden tuloksista ja kysytään, saavutettiinko kestäviä ratkaisuja.  Julkaisu on suunnattu myös kansainväliseen käyttöön.

Lue lisää julkaisusta ja lataa raportti osoitteessa: www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/removing-barriers-132114-04072017