CCS: KUULTO and Tampere Together

Action research and systemic thinking as tools for identifying spillovers and understanding their generation and sustenance.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore kehitti kvalitatiivista, toimintatutkimukseen perustuvaa arviointimallia kulttuurihankkeiden läikkymisvaikutusten tunnistamiseen osana eurooppalaista Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe ‑hanketta. Siinä läikkymisvaikutukset ymmärrettiin kulttuurihankkeiden aiheuttamiksi vaikutuksiksi ohi projektien alkuperäisen tavoitteenasettelun, aikataulun, kohderyhmän tai maantieteellisen alueen.

Cuporen tapaustutkimus nojasi aiemmin toteutettuihin KUULTO- ja Tampere Yhdessä hankkeisiin ja kutsui niihin osallistuneita kulttuuritoimijoita mukaan läikkymisvaikutusten yhteistutkimukseen. Cuporessa saadut tulokset osoittavat, että toimintatutkimus on lupaava väline paitsi spillovereiden tunnistamiseen myös niiden hyödyntämiseen. Toimintatutkimus täydentää tavanomaisesti käytettyjä kovia, talouspainotteisia mittausmenetelmiä.

Cuporen tulokset raportoitiin kansainvälisen hankkeen verkkojulkaisuna (PDF)

Sakarias Sokka, Olli Jakonen, Sari Karttunen & Anita Kangas (2017). KUULTO and Tampere Together: action research and systemic thinking as tools for identifying spillovers and understanding their generation and sustenance.

Lataa suomenkielinen tiivistelmä projektin tuloksista (PDF)

Lue lisää Cultural and Creative Spillovers -projektin lähteenä toimineesta KUULTO-projektista:

Removing Barriers. Participative and Collaborative Cultural Activities in KUULTO Action Research.

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Erikoistutkija, YTT

0503053414 Tutkijaprofiili »

Sari Karttunen
Sari Karttunen Erikoistutkija

+358 50 327 1414 Tutkijaprofiili »

Anita Kangas
Anita Kangas

Tutkijaprofiili »