CCS: KUULTO and Tampere Together

Action research and systemic thinking as tools for identifying spillovers and understanding their generation and sustenance.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus CUPORE on kehittänyt kvalitatiivista, toimintatutkimukseen perustuvaa arviointimallia kulttuurihankkeiden läikkymisvaikutusten tunnistamiseen osana eurooppalaista Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe ‑hanketta. Siinä läikkymisvaikutukset ymmärretään kulttuurihankkeiden aiheuttamiksi vaikutuksiksi ohi projektien alkuperäisen tavoitteenasettelun, aikataulun, kohderyhmän tai maantieteellisen alueen.

Cuporen tapaustutkimus nojasi aiemmin toteutettuihin KUULTO- ja Tampere Yhdessä hankkeisiin ja kutsui niihin osallistuneita kulttuuritoimijoita mukaan läikkymisvaikutusten yhteistutkimukseen. Cuporessa saadut tulokset osoittavat, että toimintatutkimus on lupaava väline paitsi spillovereiden tunnistamiseen myös niiden hyödyntämiseen. Toimintatutkimus täydentää tavanomaisesti käytettyjä kovia, talouspainotteisia mittausmenetelmiä.

Cuporen raportti on julkaistu kansainvälisen hankkeen verkkojulkaisuna (PDF):
Sakarias Sokka, Olli Jakonen, Sari Karttunen & Anita Kangas (2017). KUULTO and Tampere Together: action research and systemic thinking as tools for identifying spillovers and understanding their generation and sustenance.

Lataa suomenkielinen tiivistelmä projektin tuloksista (PDF)

Lisää tietoa Testing innovative methods -hankkeesta ja muista tapaustutkimuksista on saatavilla englanniksi osoitteesta: https://ccspillovers.weebly.com/.

Hankkeen taustalla vaikuttaa vuonna 2015 ilmestynyt raportti Cultural and Creative Spillovers in Europe, joka kartoitti Euroopassa viime vuosina toteutettuja kulttuurin ja luovien alojen vaikuttavuuteen keskittyneitä hankkeita ja niissä käytettyjä menetelmiä: https://ccspillovers.weebly.com/uploads/1/1/8/4/118427712/2015_ccs_in_europe_full_report.pdf.

Lisää » Vähemmän »
Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTM (toimivapaalla)

Tutkijaprofiili »

Sari Karttunen
Sari Karttunen Erikoistutkija

+358 50 327 1414 Tutkijaprofiili »

Anita Kangas
Anita Kangas

Tutkijaprofiili »