Peruspalvelujen arviointi tuotti tietoa kuntien kulttuuripalveluista

Uutiset   16.6.2020  

Kuvituskuva tekijä Tiina Paju

Vuonna 2019 kulttuuripalvelujen tarjonta Manner-Suomessa oli vaihtelevaa. Lähes kaikissa kunnissa oli tarjolla kulttuuritapahtumia, taiteen perusopetusta ja muuta kulttuuriharrastustoimintaa sekä kunnassa vierailevia musiikin ja esittävän taiteen esityksiä. Pysyvää ja ammatillista toimintaa järjestivät lähinnä kaupunkimaiset kunnat 

Kulttuuritoiminnan järjestämiseen kaivataan lisää henkilöstöresursseja etenkin pienissä kunnissa. Yleisestä kulttuuritoiminnasta vastaavan henkilön virka oli useamman toimialan tehtäviä sisältävä yhdistelmävirka 67 prosentissa arviointikyselyyn vastanneista kunnista. Noin puolessa kunnista yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui vuonna 2019 alle yksi henkilötyövuosi.  

Valtaosa kunnista koki omaavansa hyvää osaamista yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa. Kunnissa kaivataan lisää osaamista muun muassa digitaalisen teknologian hyödyntämisessä, asukkaiden osallistamisessa sekä markkinoinnissa ja viestinnässä. 

Kulttuuripalveluiden saatavuutta ja resursseja arvioitiin osana vuoden 2019 peruspalvelujen arviointia. Kulttuuripalvelujen arvioinnin keskeinen aineisto oli kuntien kulttuurivastaaville kohdennettu kysely, johon vastasi 75 prosenttia (221 kuntaa) Manner-Suomen kunnista. Arvioinnin toteutti Cupore opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. 

Peruspalvelujen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Vuoden 2019 arvioinnin valtakunnalliset sekä alueelliset arviointiraportit julkistettiin 15.6.2020.

Arviointiraportteja pääset lukemaan aluehallintoviraston Patio-verkkosivustolta www.patio.fi .

Valtakunnallinen arvio

Aluehallintovirastokohtaiset arviot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Lapin aluehallintovirasto
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Aluehallintoviraston tiedote peruspalvelujen arvioinnista kulttuuripalvelujen osalta on luettavissa täällä.
 

Tutkijat