Poikkihallinnollisessa yhteistyössä kulttuuritoimijat nähdään uusien näkökulmien avaajina ja voimavarana

Uutiset   12.12.2018  

Cuporen EspooCult -kulttuuripoliittisen tutkimushankkeen toinen tietokortti on ilmestynyt. Tietokortissa tarkastellaan poikkihallinnollisen yhteistyön toteutumista Espoon kaupungissa. Tutkimusta varten haastateltiin Espoon kaupungin eri toimialojen työntekijöitä ja viranhaltijoita sekä tutkittiin strategisia ja hallinnollisia dokumentteja.

Poikkihallinnollisessa yhteistyössä kulttuurin tulosyksikön osaaminen nähdään tärkeänä asukkaiden osallistumisen ja osallisuuden kehittämisessä. Kulttuuritoimijat avaavat uusia näkökulmia ja voivat näin toimia voimavarana muille sektoreille. Silti kulttuuri näkyy poikkihallinnollisten kehitysohjelmien suunnitelmissa ja toimenpiteissä vain vähän.

Tutkimus osoittaa, että poikkihallinnollisen yhteistyön edistämiseksi tarvitaan mm. uusia verkostomaisia rakenteita ja toimintatapoja, erilaisia rahoitusinstrumentteja, strategisen kehittämisen osaamista, tilojen avaamista yhteiskäyttöön, vuoropuhelua sekä eri sidosryhmien ja asukkaiden ottamista mukaan prosesseihin.

Cuporen toteuttama kaksivuotinen EspooCult-tutkimushanke selvittää, minkälainen kulttuurikaupunki Espoo on. Tutkimus tarjoaa tietopohjaa kaupungin kehittämiseksi ja sen tilaaja on Espoon kulttuurin tulosyksikkö. Tutkimushanke käynnistyi tammikuussa 2018. Tutkimuksen edetessä julkaistaan säännöllisin väliajoin yhteensä neljä tietokorttia, joista ensimmäinen ilmestyi 26.4.2018 ja toinen 11.12.2018.

EspooCult -tietokortti 2

Espoon kaupungin tiedote tietokortista

Lue lisää tutkimushankkeesta:

www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/espoocult

www.espoo.fi/espoocult

Kuva: Emmi Lahtinen: Greta Muurisen teos kudekuutio