Tutkimusaineistojen hallinta ja tietosuoja Cuporessa

Uutiset   28.5.2018  

Cupore on julkaissut verkkosivuillaan tutkimusaineistojen hallintaa koskevat linjauksensa sekä yleistä tietoa tietosuojasta Cuporessa.

Tutkimusaineistojen hallintaa Cuporessa on kehittänyt vuonna 2016 perustettu aineistonhallintatyöryhmä. Työryhmä on laatinut Cuporelle aineistonhallintaa koskevat linjaukset sekä aineistonhallintasuunnitelman ohjeet.

Cuporen tutkimusaineistojen hallinnan yleisiin linjauksiin pääset tutustumaan täällä.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa perjantaina 25.5.2018. Cupore on julkaissut verkkosivuillaan tietoa käytännöistään sekä rekistereistä, joita kertyy tai ylläpidetään osana tutkimuskeskuksen toimintaa.

Lue lisää tietosuojasta täältä.