Työpaperi kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin roolista on julkaistu

Uutiset   30.11.2018  

Cuporen uusin työpaperi tarkastelee kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin nykyistä roolia alueellisen ja paikallisen kehittämisen sekä kuntien kulttuuritoiminnan näkökulmista.

Selvityksen perusteella kolmannen sektorin toimijoiden rooli kulttuuritoiminnan ja -palveluiden toteuttajana kunnissa on monipuolinen ja vahva. Kolmannen sektorin aktiivisuus mahdollistaa kulttuuritarjontaa ja -toimintaa ja edistää tätä kautta kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta.

Lue lisää:

Vappu Renko, Minna Ruusuvirta, Sanna Forsell ja Maunu Häyrynen 2018. Kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin rooli. Katsaus kulttuurialan kolmanteen ja neljänteen sektoriin kuntien kulttuuritoiminnassa sekä paikallisessa ja alueellisessa kehittämisessä. Cuporen työpapereita 8/2018. ISBN 978-952-7200-33-9, ISSN 2343-2284

Tutkijat