Uusi työpaperi kuvaa kulttuuritoiminnan ja kulttuuripolitiikan lähtökohtia ja nykytilaa Espoossa

Uutiset   18.12.2018  

logo

EspooCult-tutkimushankkeessa on koottu Espoon kaupunkiin, kulttuuripolitiikkaan ja kulttuuritoimintaan liittyvää tietopohjaa työpaperin muotoon. Työpaperi tarkastelee kulttuuritoiminnan ja kulttuuripolitiikan lähtökohtia ja nykytilaa Espoossa etenkin seuraavista näkökulmista:

  • Mistä kulttuuri ja kulttuurin toimiala Espoossa koostuvat (rakenteet, palvelut ja kulttuurisektorin rahoitus)?
  • Millaisia ovat kaupungin strategiassa (Espoo-tarina) ja kulttuuriohjelmassa (KulttuuriEspoo 2030) kuvatut kulttuuriin liittyvät tavoitteet? Onko tavoitteita asetettu tietyille tahoille/toimijoille ja jos, niin mille? Millaista ymmärrystä kulttuurista strategia- ja ohjelmadokumentit tuovat esiin?
  • Miten Espoo-tarina ja KulttuuriEspoo 2030 suhteutuvat kulttuuritoiminnan nykytilaan (resurssit ja niiden kohdentaminen, kulttuuritoiminnan kohdentuminen eri ryhmille ja alueille)?

Työpaperin aineistona on Espoon kaupungin strategian Espoo-tarinan sekä KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman lisäksi kattava olemassa oleva tietopohja, jota on koottu esimerkiksi Espoon kaupungissa, Tilastokeskuksessa, Suomen Kuntaliitossa ja kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa. Tarkastelussa hyödynnetään laajasti kulttuuripolitiikan sekä kunta- ja kaupunkitutkimuksen näkökulmia.

Lue lisää

Olli Jakonen, Vappu Renko, Minna Ruusuvirta ja Sakarias Sokka 2018. Espoon kaupungin kulttuuripolitiikka – nykytilan analyysi. Cuporen työpapereita 9.

Cuporen toteuttama kaksivuotinen EspooCult-tutkimushanke selvittää, minkälainen kulttuurikaupunki Espoo on. Tutkimus tarjoaa tietopohjaa kaupungin kehittämiseksi ja sen tilaaja on Espoon kulttuurin tulosyksikkö. Tutkimushanke käynnistyi tammikuussa 2018. 

Lue lisää EspooCult-tutkimushankkeesta:

www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/espoocult

www.espoo.fi/espoocult