Aktiiviset osallistujat. Kuntalaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kehittäjinä.

Mitä toiveita ja odotuksia kuntalaiset kohdistavat kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä vapaa-ajan harrastuksiin? Miten haluttaisiin osallistua ja vaikuttaa palveluihin ja niiden järjestämiseen? Kuinka hyvin palvelut on saavutettavissa?

Kuntalaiset näkevät kulttuuri- ja liikuntapalvelut yhteiskunnan hyvinvoinnin ja moniarvoisuuden kannalta tärkeiksi. Tutkimus valaisee sitä, kuinka kuntalaiset haluavat osallistua kulttuuri- ja liikuntatoimintojen kehittämiseen. Sekin selviää, että kulttuurin harrastajat ovat yleensä myös liikunnan harrastajia ja päinvastoin. Kulttuuri- ja liikuntapolitiikan päätöksentekijöiden olisikin pohdittava, millaisella lainsäädännöllä ja ohjauksella tyydytetään parhaiten kansalaisten alati muuttuvat odotukset. Kuntalaisten toiveita vastaavat sekä toimivat kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat keskeinen osa yhteiskunnan hyvinvointi- ja tasa-arvopolitiikkaa. 

Aktiiviset osallistujat -raportissa esitellään Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kulttuuripolitiikan yksikön sekä liikuntatieteellisen tiedekunnan liikunnan yhteiskuntatieteiden yksikön tutkijaryhmän tekemän tutkimuksen tuloksia. Tutkimusraportin julkaisee Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. Kyseessä on toinen tutkimusjulkaisu samasta tutkimushankkeesta: ensimmäinen julkaistiin Kunnallisalan kehittämissäätiön toimesta vuonna 2014. Kunnallisalan kehittämissäätiö myös rahoitti tutkimusta.

Anita Kangas, Sakarias Sokka, Hannu Itkonen ja Olli Jakonen. 2018. Aktiiviset osallistujat. Kuntalaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kehittäjinä. Cuporen verkkojulkaisuja 46. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

 

Katso myös Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisema raportti:

Sakarias Sokka, Anita Kangas, Hannu Itkonen, Pertti Matilainen & Petteri Räisänen. 2014. Hyvinvointia myös kulttuuri- ja liikuntapalveluista. KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö.

 

Lisää » Vähemmän »
Aktiiviset osallistujat. Kuntalaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kehittäjinä.
Anita Kangas
Anita Kangas

Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Hannu Itkonen

Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Erikoistutkija, YTT

0503053414 Tutkijaprofiili »