Avaus

Ulkomaalaissyntyisten taide- ja kulttuurialan ammattilaisten asema Suomessa

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti vuosina 2017–2020 tutkimuksen ulkomaalaissyntyisten taide- ja kulttuurialan ammattilaisten asemasta suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä. Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluvin museoiden, teattereiden ja orkestereiden, kansallisten taide- ja kulttuurilaitosten sekä lähemmin Suomen kansallismuseon, Turun kaupunginteatterin, Kuopion kaupunginorkesterin sekä Taiteen edistämiskeskuksen käytäntöjä. Tutkimusaineisto koostui kahdesta kyselystä sekä taide- ja kulttuurilaitosten ja Taiken henkilökunnan haastatteluista. Tämä raportti kokoaa yhteen tutkimuksen tulokset.

Cuporen tutkimus oli osa laajempaa Kulttuuria kaikille -palvelun ja Globe Art Point ry:n kanssa vuosina 2017–2019 yhteistyössä toteutettua hanketta Avaus. Toimijaksi suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä. Hankkeen tavoitteena oli tarkastella ja tukea muualta Suomeen muuttaneiden taide- ja kulttuurialan ammattilaisten työskentelymahdollisuuksia.

Emmi Lahtinen, Marjo Mäenpää, Sirene Karri ja Ari Kurlin Niiniaho 2020. Avaus. Ulkomaalaissyntyisten taide- ja kulttuurialan ammattilaisten asema Suomessa. Cuporen verkkojulkaisuja 63. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

ISBN 978-952-7200-50-6; ISSN 1796-9263

Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen Tutkija FM, TaM

+358 50 556 0414 Tutkijaprofiili »

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »

Sirene Karri
Sirene Karri Projektitutkija, FM

Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

+358 46 921 7755 Tutkijaprofiili »