Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa

Kartoituksen tarkoitus on antaa yleiskuva Suomessa viime vuosina tehdystä kulttuuripoliittisesti relevantista tutkimuksesta vastaamalla kysymyksiin kuka tutkii ja mitä tutkitaan. Tutkimuskartoitus päivittää osin Ritva Mitchellin vuonna 2001 tekemää selvitystä Kulttuuripoliittisesta tutkimuksesta Suomessa. 

Raporttiin koottu tieto on kerätty tutkimus- ja rahoitustahojen verkkosivuilta touko – marraskuussa 2011. Kartoituksen pohjalta on tarkoitus rakentaa tietokanta, johon voidaan säännöllisesti päivittää tietoa Suomessa tehtävästä kulttuuripoliittisesta ja kulttuuripoliittisesti relevantista tutkimuksesta ja sen tekijöistä.

Eeva-Liisa Jokela 2012. Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa. Cuporen verkkojulkaisuja 10.

ISBN 978-952-5573-37-4, ISSN 1796-9263

Lisää » Vähemmän »