Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa

Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa toinen, korjattu painos on ilmestynyt Cuporen verkkojulkaisuna. Teos ilmestyi ensimmäisen kerran WSOY Oppimateriaalit Oy:n kustantamana vuonna 2007.

Kirjassa pohditaan muun muassa, mitä tarkoittaa etninen ja kulttuurinen erilaisuus, miten monikulttuurisuus vaikuttaa poliittisiin instituutioihin ja prosesseihin sekä minkälaisia teorioita monikulttuurisesta yhteiskunnasta on olemassa.

Pasi Saukkonen 2013. Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Toinen korjattu painos. Cuporen verkkojulkaisuja 17.

ISBN 978-952-5573-44-2, ISSN 1796-9263

Lisää » Vähemmän »