OKM: Kulttuuritapahtumien järjestäminen. Sääntelyn ja byrokratian purkamisen tarpeita koskeva kartoitus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Työryhmä kansallisen taide- ja kulttuuritapahtumaohjelman laatimiseksi.

Pauli Rautiainen 2015. Kulttuuritapahtumien järjestäminen. Sääntelyn ja byrokratian purkamisen tarpeita koskeva kartoitus. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:21. Työryhmän julkaisema raportti on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.