Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 7.2.2024

Taide- ja kulttuurifestivaalit ja -tapahtumat – kulttuuripoliittinen näkökulma

  • Hankkeen kesto: 2014 — 2016
  • Julkaisuja : 4

Cuporessa toteutettiin vuosina 2014–2016 Kulttuuritapahtumien kulttuuripoliittiset ja aluetaloudelliset vaikutukset -tutkimushanke. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa ja analyysia suomalaisesta kulttuuritapahtuma- ja festivaalikentästä erityisesti kulttuuripoliittisesta näkökulmasta. Hanke tukee opetus- ja kulttuuriministeriössä käynnissä olevaa työtä kansallisen taide- ja kulttuurifestivaaliohjelman laatimiseksi.

Kulttuuritapahtumat ja festivaalit ovat muuttuneet vuosi vuodelta entistä keskeisemmäksi kulttuurituotannon, -tarjonnan ja osallistumisen muodoksi. Valtion rahoitus tapahtumille on lisääntynyt, ja niiltä odotetaan monen tyyppisiä vaikutuksia kansalaisten hyvinvoinnista aluetalouden vilkastumiseen. Myös useat maamme kaupungit ja kunnat ovat nostaneet tapahtumat kulttuuri- ja elinkeinopoliittiseksi kehittämiskohteeksi. Tapahtumien määrä on ollut nousussa Suomessa koko 2000-luvun. Tämä on myös hyvin eurooppalainen ilmiö – puhutaan kulttuurielämän festivalisaatiosta.

Cuporen hankkeessa on toistaiseksi julkaistu Festivaalien ja tapahtumien edistäminen valtion kulttuuripolitiikassa. Katsaus tietopohjaan, valtionavustuksiin ja vaikuttavuuteen -verkkojulkaisu. Opetus- ja kulttuuriministeriön festivaaliohjelmatyöryhmän toimeksiannosta laadittiin myös Kulttuuritapahtumien järjestäminen. Sääntelyn ja byrokratian purkamisen tarpeita koskeva kartoitus. Työryhmätyötä varten laaditaan myös kansainvälinen vertailuanalyysi eurooppalaisista festivaalistrategioista ja -avustusohjelmista. Joulukuussa 2016 julkaistiin Festivaalien Suomi -artikkelikokoelma, jossa festivaaleja käsitellään erityisesti kohtauspaikkoina ja kehitysalustoina.

Tutkimushanke on alkanut Cuporessa vuoden 2014 alussa ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. Tutkimushankkeen projektiryhmän ovat muodostaneet hankkeen vetäjä erikoistutkija Sari Karttunen, tutkija Anu Oinaala (huhtikuuhun 2014 saakka), tutkija Kaisa Herranen (huhtikuusta 2014 lähtien), tutkimusjohtaja Ritva Mitchell (kesäkuuhun 2015 saakka) sekä erityisasiantuntija Satu Silvanto (lokakuusta 2015 lähtien). Myös erikoistutkija Pauli Rautiainen on osallistunut projektiryhmän työskentelyyn.

Tutkimushankkeella on myös laajasti festivaalikenttää tunteva ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat toiminnanjohtaja Kai Amberla (Finland Festivals), johtaja Timo Cantell (Helsingin kaupungin tietokeskus), kehittämispäällikkö Eva-Maria Hakola (Taiteen edistämiskeskus), erityisasiantuntija Viivi Seirala (Taiteen edistämiskeskus), tuotanto- ja festivaalitukikoordinaattori Pirjo Koskelo (Suomen elokuvasäätiö), tutkimuspäällikkö Mirja Liikkanen (Tilastokeskus), lehtori Mervi Luonila (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia), neuvotteleva virkamies Anne Mattero (opetus- ja kulttuuriministeriö), kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes (opetus- ja kulttuuriministeriö), neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne (työ- ja elinkeinoministeriö) sekä luova johtaja Samu Forsblom (SuperPark Areena).

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin