Julkaisu Satu Silvanto

Eurooppalaisia festivaalistrategioita ja -avustusohjelmia.

Tämä selvitys on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön kansallista festivaaliohjelmaa laativan työryhmän toimeksiannosta. Työryhmän yhtenä tehtävänä on ollut kartoittaa muiden maiden festivaalipoliittisia käytänteitä.

Raportissa keskitytään erilaisten tukipolitiikkojen suuntaviivojen sekä avustusten tukikriteerien esittelyyn. Alussa on tiivistetty selvityksen tuloksia kolmeen avustamiseen liittyvään näkökulman avulla. Näkökulmat kuvaavat erilaisia käytössä olevia toimintatapoja festivaalien avustamiseen liittyen ja nousevat tutkimusaineistosta. Sen jälkeen esitellään selvityksen tuloksia ensin tiivistäen alueittain (esim. Pohjoismaat) ja sitten hieman tarkemmin maittain. Tapausesimerkeistä ensimmäinen liittyy Norjan festivaalitukijärjestelmän uudistamiseen ja jälkimmäinen Edinburghin festivaalien yhteistoimintaan.

Satu Silvanto 2016. Eurooppalaisia festivaalistrategioita ja -avustusohjelmia. Cuporen työpapereita 3.

ISBN 978-952-7200-16-2, ISSN 2343-2284.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat