Ruotsin taide- ja taiteilijapoliittinen selvitys esittää 225 miljoonan kruunun rahoitusta taiteilijoiden digitaalisten työmuotojen kehittämiseen ja taiteelliseen koulutukseen

Ruotsin taide- ja taiteilijapoliittinen selvitys esittää 225 miljoonan kruunun rahoitusta taiteilijoiden digitaalisten työmuotojen kehittämiseen ja taiteelliseen koulutukseen

Taiteellinen työ on yhteiskunnallisesti arvokasta ja taiteilijoiden tulisi voida tulla toimeen taiteellisella työllään, todetaan äskettäin valmistuneessa Ruotsin taide- ja taiteilijapoliittisessa selvityksessä.

Selvityksen tehnyt työryhmä ehdottaa useita eri toimenpiteitä, joiden tavoitteena on parantaa taiteilijoiden toimintaedellytyksiä sekä auttaa heitä kohtaamaan digitalisaation tuomat muutokset. Työryhmä esittää 225 miljoonan ruotsin kruunun vuosittaista lisäystä valtion myöntämiin tukiin vuodesta 2020 lähtien. Suurin osa lisärahoituksesta suunnattaisiin taiteilijoiden digitaalisten työmuotojen kehittämiseen sekä taiteellisen koulutuksen mahdollistamiseen nykyistä laajemmalle väestöpohjalle.

Taide- ja taiteilijapoliittinen selvitys luovutettiin 28.3. Ruotsin kulttuuri- ja demokratiaministeri Alice Bah Kuhnkelle. Ministeri Bah Kuhnke on esittänyt jo 745 miljoonan kruunun lisäystä kulttuuribudjettiin vuodelle 2018. Taiteilijapoliittista selvitystä käsitellään laajan lausuntokierroksen jälkeen Ruotsin eduskunnassa ennen syyskuussa 2018 järjestettäviä eduskuntavaaleja.

Lue selvitys Konstnär – oavsett villkor? Ruotsin valtioneuvoston sivuilla.

Ruotsin selvityksen tuloksia esitellään Hanasaaren kulttuurikeskuksen järjestämässä ajankohtaiskeskustelussa 23.4.. Tulosten esittelyn lisäksi tilaisuudessa vertaillaan Suomen ja Ruotsin tilannetta. Lisätietoja tilaisuudesta löydät Hanasaaren kulttuurikeskuksen verkkosivuilta.

Myös Suomessa on meneillään taide- ja taiteilijapoliittinen selvitys. Kulttuuriministeri Sampo Terhon asettaman työryhmän asiantuntijajäsenenä toimii Cuporen erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs. Lisäksi Cupore tuottaa työryhmän käyttöön ajankohtaista tietoa taidekentän ja taiteilijakunnan tilanteesta. Työryhmä jättää raporttinsa kulttuuriministerille syyskuussa 2018.

Lisätietoja Cuporen tiedontuotantohankkeesta.