Kuntien kehittämistehtävää tukeva tutkimushanke kuntien kulttuuritoiminnan edellytyksistä (2019-2020)

Lain kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa hakemuksesta kunnalle tai muulle toimijalle kehittämistehtävän, jolla luodaan edellytyksiä kuntien kulttuuritoiminnalle. Tutkimushankkeen tarkoitus oli taustoittaa kuntien kehittämistehtävää. Se tuotti tietoa kuntien kulttuuritoiminnan edellytyksistä rakenteeltaan ja resursseiltaan erilaisissa Manner-Suomen kunnissa.  

Tutkimushanke jakautui kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2019 tarkasteltiin olemassa olevien tietojen ja tilastojen perusteella kuntien kulttuuritoiminnan resursseja sekä kehittämistehtävässä mainittujen kehittämisen kohdealueiden nykytilaa. Toisessa vaiheessa vuonna 2020 syvennettiin ensimmäisen vaiheen tuloksena syntynyttä yleiskuvaa tarkastelemalla valittuja maakuntia. Näissä maakunnissa koottiin haastatteluilla tietoa keskeisistä haasteista ja mahdollisuuksista kulttuuritoiminnan kehittämisessä sekä pyrittiin tunnistamaan niiden taustalla mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä erityyppisissä kunnissa. Raportti Kuntien kulttuuritoiminnan nykytila ja kehittämistarpeet julkaistiin loppuvuodesta 2020 Cuporen työpaperit -sarjassa. 

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija, YTT, KTM

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Mervi Luonila
Mervi Luonila Erikoistutkija, MuT

Tutkijaprofiili »