Luovat keskittymät ja alueet (2009-2011)

Luovista toimialoista puhuttaessa on pohdittu, missä määrin verkottumista ja klusteroitumista syntyy taiteellisen toiminnan ja kulttuurituotannon piirissä erilaisissa kulttuuritehtaissa, keskittymissä tai kokonaisissa kaupunginosissa. Cupore käynnisti vuonna 2009  Luovat keskittymät ja alueet –projektin, jonka tavoitteena oli selvittää, millä eri tavoilla luovat yrittäjät, toimijat ja taiteilijat ovat verkottuneita keskenään toimiessaan samassa talossa tai samassa kaupunginosassa. Mitä lisäarvoa luovan alan keskittymä tarjoaa siellä oleville toimijoille - onko heillä mitään muuta yhteistä kuin alue? Keskittymien kohdalla tarkasteltiin myös niiden syntyhistoriaa, liikkeellepanevia voimia sekä käytännön toteutusta toimijoiden näkökulmasta. Selvityksen menetelminä olivat web-pohjaiset kyselyt, haastattelut ja case-analyysit.

Osana projektia Cupore toteutti vuonna 2009 kyselyn Kaapelitehtaan taiteilijoille ja toimijoille. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa toimijoiden keskinäisiä yhteistyösuhteita ja näkemyksiä Kaapelitehtaasta tilana ja luovan toiminnan edistäjänä. Vastaavanlaiset kyselyt toteutettiin keväällä 2011 Helsingin keskustan Designkorttelissa sekä Vallilassa entisessä Orionin lääketehtaassa sijaitsevassa Artlabissa. Lisäksi tarkasteltiin Arabianrannan kaupunginosaa ja Hämeenlinnan Verkatehdasta luovan työn keskittymisen ja toimijoiden keskinäisen verkottumisen näkökulmasta.

Ritva Mitchell
Ritva Mitchell Tutkimusjohtaja

Tutkijaprofiili »

Riina Kontkanen

Tutkijaprofiili »

Laura Karhu

Tutkijaprofiili »

Ks. käsikirjoitus Kaapelitehdas - luovan toiminnan keskittymä? Alustavia tutkimustuloksia. Ritva Mitchell ja Laura Karhu 2009.