Kulttuurialan Covid-19 pandemian jälkeinen palautuminen ja muutos pohjoismaissa.

Hanke on osa Pohjoismaisen ministerineuvoston tavoitetta seurata kulttuurialan kehitystä Pohjoismaissa.

Cuporessa toteutettavan selvityksen yleinen tavoite on kartoittaa ja koota tietoa Pohjoismaiden kulttuuripolitiikan tähänastisesta sopeutumista pandemiaan. Tutkimuksen kohdemaina ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä autonomisista alueista Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Selvityksessä tutkitaan pandemian vaikutuksia kulttuurin rahoitukseen ja kulttuuripolitiikan tavoitteisiin sekä arvioidaan mahdollisia pitkän aikavälin kulttuuripoliittisia kehityskulkuja.

Tavoitteena on myös arvioida, jos ja missä suhteessa eri Pohjoismaiden kulttuurisektoreiden voidaan alkaa nähdä elpyvän pandemian vaikutuksista vuonna 2022.

Cuporen tutkijatiimi toteuttaa selvityksen läheisessä vuoropuhelussa Kulturanalys Nordenin kanssa.

Tiimi Maria Hirvi-Ijäs (vast.), Olli Jakonen, Sakarias Sokka, Anna Sofia Blomström

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Erikoistutkija, YTT

0503053414 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Anna Sofia Blomström Korkeakouluharjoittelija

Tutkijaprofiili »