Kuntien kehittämistehtävää tukeva tutkimushanke kuntien kulttuuritoiminnan edellytyksistä

Lain kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa hakemuksesta kunnalle tai muulle toimijalle kehittämistehtävän, jolla luodaan edellytyksiä kuntien kulttuuritoiminnalle. Tutkimushankkeen tarkoitus on taustoittaa kuntien kehittämistehtävää. Se tuottaa tietoa kuntien kulttuuritoiminnan edellytyksistä rakenteeltaan ja resursseiltaan erilaisissa Manner-Suomen kunnissa.  

Tutkimushanke jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2019 tarkasteltiin olemassa olevien tietojen ja tilastojen perusteella kuntien kulttuuritoiminnan resursseja sekä kehittämistehtävässä mainittujen kehittämisen kohdealueiden nykytilaa. Toisessa vaiheessa vuonna 2020 syvennetään ensimmäisen vaiheen tuloksena syntynyttä yleiskuvaa tarkastelemalla valittuja maakuntia. Näissä maakunnissa kootaan haastatteluilla tietoa keskeisistä haasteista ja mahdollisuuksista kulttuuritoiminnan kehittämisessä sekä pyritään tunnistamaan niiden taustalla mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä erityyppisissä kunnissa. Tulokset raportoidaan syksyllä 2020.   

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Mervi Luonila
Mervi Luonila Erikoistutkija, MuT

Tutkijaprofiili »