CCS: KUULTO and Tampere Together

Action research and systemic thinking as tools for identifying spillovers and understanding their generation and sustenance.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore kehitti kvalitatiivista, toimintatutkimukseen perustuvaa arviointimallia kulttuurihankkeiden läikkymisvaikutusten tunnistamiseen osana eurooppalaista Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe ‑hanketta. Siinä läikkymisvaikutukset ymmärrettiin kulttuurihankkeiden aiheuttamiksi vaikutuksiksi ohi projektien alkuperäisen tavoitteenasettelun, aikataulun, kohderyhmän tai maantieteellisen alueen.

Cuporen tapaustutkimus nojasi aiemmin toteutettuihin KUULTO- ja Tampere Yhdessä hankkeisiin ja kutsui niihin osallistuneita kulttuuritoimijoita mukaan läikkymisvaikutusten yhteistutkimukseen. Cuporessa saadut tulokset osoittavat, että toimintatutkimus on lupaava väline paitsi spillovereiden tunnistamiseen myös niiden hyödyntämiseen. Toimintatutkimus täydentää tavanomaisesti käytettyjä kovia, talouspainotteisia mittausmenetelmiä.

Cuporen tulokset raportoitiin kansainvälisen hankkeen verkkojulkaisuna (PDF)

Lataa suomenkielinen tiivistelmä projektin tuloksista (PDF)

Lue lisää Cultural and Creative Spillovers -projektin lähteenä toimineesta KUULTO-projektista:

Removing Barriers. Participative and Collaborative Cultural Activities in KUULTO Action Research.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat