Julkaisu Simo Häyrynen

Kulttuuristen vaikutusten arviointi kulttuuripolitiikan toimenkuvana: lähtökohtia

Kulttuuristen vaikutusten arvioinnin ydinongelma on sen hämäräksi jäänyt toimenkuva, joka palautuu kulttuurin käsitteelliseen monitulkintaisuuteen ja siten yksiselitteisen arvioinnin käsitteistön puuttumiseen. Tässä tutkimuksessa käsitellään kulttuuristen vaikutusten arvioinnin suuntauksia sekä niissä ilmenneitä ongelmia.

Ratkaisuksi arvioinnin ydinongelmaan ehdotetaan kulttuuripolitiikan sekä laajempien arviointikäytäntöjen yhdistämistä. Arviointikäytäntöjen suhteen tutkimuksessa painotetaan itseään kehittävän arvioinnin merkitystä lukuisien ja usein toistuvien organisaatiokuvausten sijaan.

Arviointimenettelyissään kulttuurihallinto on pitäytynyt lähinnä oman organisaationsa toimivuuden seurannassa kun taas muulle vaikutusten arviointikentälle kulttuuriset vaikutukset ovat yksi ja usein vain marginaalinen tekijä.

Kulttuuristen muuttujien ja indikaattoreiden kehittäminen on yksi vuonna 2002 perustetun Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön toiminnan painopisteistä.

Julkaisua myy ja välittää Unigrafia.

Tiivistelmä ladattavissa Cuporen sivuilta.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat