MEKU: Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään. Selvitys kotimaisesta mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta erityisesti opinnäytteiden ja journaaliartikkeleiden osalta pääosin vuosien 2007 – 2012 ajalta.

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU

Mediakasvatuksen alaan liittyvää tutkimusta tehdään Suomessa melko runsaasti, mutta mediakasvatusta itsessään käsittelevää tutkimusta vähän. Suurin osa mediakasvatuksen alan tutkimuksesta keskittyy tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön. Tiedot käyvät ilmi Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU:n ja Cuporen tutkimuksesta Katsaus suomalaiseen mediakasvatustutkimuksen kenttään.

Katsauksen aineistona ovat Suomessa pääosin vuosina 2007–2012 julkaistut, sähköisesti saatavilla olevat ylemmät akateemiset opinnäytetyöt ja tieteelliset journaaliartikkelit. Yhteensä analysoitiin 156 tutkimusta. Mediakasvatuksen tutkimusta selvitettiin Suomessa tiettävästi ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa.

Leo Pekkala, Saara Pääjärvi, Lauri Palsa, Saana Korva & Anu Löfgren 2013. Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään. Selvitys kotimaisesta mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta erityisesti opinnäytteiden ja journaaliartikkeleiden osalta pääosin vuosien 2007 – 2012 ajalta. (PDF) Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Hankkeen tutkijat