Julkaisu Sakarias Sokka

Sisältöä kansallisvaltiolle: Taide-elämän järjestäytyminen ja asiantuntijavaltaistuva taiteen tukeminen

Suomalaisen kulttuuripolitiikan historia -tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, miten ja miltä pohjalta valtiosta ja kunnista tuli kulttuurin ja taiteen rahoittajia sekä kulttuuripalvelujen tuottajia Suomessa.

Käsillä oleva hankkeen ensimmäinen julkaisu selvittää valtion harjoittaman kulttuuripolitiikan toimintatapojen taustoja ja vallankäytön ideologisia ja poliittisia sidoksia. Tutkimuksessa tarkastellaan taiteen tukemista autonomisessa Suomessa.

Suomalaiselle tukimallille on ominaista sen asiantuntijavaltaisuus ja eriytyneisyys. Tutkimus keskittyy tämän mallin juuriin. Aikalaiskontekstin kautta aihe laajenee koko kansaa koskeviin määrittelyihin ja poliittiseen kamppailuun näiden määrittelyjen legitimoinnista. Kyse on siitä, että on muovattu Sisältöä kansallisvaltiolle.

Julkaisua myy ja välittää Unigrafia.

Tiivistelmä ladattavissa Cuporen sivuilta.

ISBN 952-5573-10-9, ISSN 1795-1739

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat