Suomen Kuntaliitto: Tuumasta toimeen – välineitä kuntien kulttuuripolitiikan seurantaan ja arviointiin.

Raportin tavoitteena on kuvata kulttuuritoiminnan seurannan ja arvioinnin alueita sekä tuottaa ja määritellä erilaisia indikaattoreita ja käytännön työkaluja, joita kunnat voivat soveltaa omassa kehittämistyössään.

Raportti on ladattavissa Suomen Kuntaliiton sivuilla.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat