Suomen taide- ja taiteilijapolitiikka 2019

Cuporen tietovihko 2

Tietovihko kuvaa suomalaisen taide- ja taiteilijapolitiikan tilaa vuonna 2019. Tietovihko perustuu tutkimustyöhön, jota tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriössä vuonna 2018 toimineen taide- ja taiteilijapoliittisen työryhmän työskentelyn tueksi.

Taide- ja taiteilijapolitiikan nykytilaa kuvataan opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnan näkökulmasta. Taide- ja taiteilijapolitiikan alueella vaikuttaa myös muita julkisia ja yksityisiä toimijoita, joiden osuutta kokonaisuuteen ei tässä ole otettu systemaattiseen tarkasteluun. Ministeriön kulttuuripoliittisen osaston toimialaan kuuluvat taiteen ja kulttuurin alat, museot ja kulttuuriperintö, kirjastot, tekijänoikeudet, kulttuurivienti ja luova työ. Ne kaikki kytkeytyvät tavalla tai toisella taide- ja taiteilijapolitiikkaan.

Valtion talousarviossa taiteen ja kulttuurin momentin kokonaisbudjetti vuonna 2019 on noin 450 miljoonaa euroa. Monet rahoitusmuodot vaikuttavat suoraan ja epäsuorasti taide- ja taiteilijapolitiikan rakenteisiin. Tässä esityksessä arvioidaan rahoituksen kanavoitumista vain suuntaa antavasti.

Tietovihkossa tarkastellaan taide- ja taiteilijapoliittista tasapainoa kuuden suuren taiteenalan välillä. Alat on jaoteltu nykyisten valtion taidetoimikuntien mukaisesti: arkkitehtuuri ja muotoilu, musiikki, kirjallisuus, esittävät taiteet, audiovisuaaliset
taiteet ja visuaaliset taiteet.

Sisältö

1. Johdanto

2. Mitä on taide- ja taiteilijapolitiikka

3. Taiteen paikka yhteiskunnassa

4. Miten taide- ja taiteilijapolitiikkaa harjoitetaan valtion rakenteissa?

5. Valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen taide- ja taiteilijapolitiikka

6. Opetus- ja kulttuuriministeriön taide- ja taiteilijapoliittiset tukirakenteet

7. Luovat alat taide- ja taiteilijapolitiikassa

8. Taiteilijoiden koulutus

9. Taide- ja taiteilijapoliittinen tuki taiteilijoiden toimeentulolle

10. Taide- ja yhteiskuntapolitiikan mahdollistama yhteiskunnallinen vaikuttavuus

11. Lähteitä

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat