Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Suomalaisen taide- ja taiteilijapolitiikan rakenteet, kokonaiskuva ja erityisyydet (2018-2019)

  • Hankkeen kesto: 2017 — 2018
  • Julkaisuja : 2

Selvityksen tarkoituksena on koota tietoa ja luoda kokonaiskuva siitä, kuinka eri taiteenalojen rakenteet tukevat (tai estävät) taiteilijoiden toimeentuloa ja työllistymistä. Tavoitteena on myös saada laajempi kokonaiskuva taiteen edistämisen nykyisistä rakenteista ja niiden katvealueista sekä kehittämistarpeista ja tätä kautta tiedollinen pohja taide- ja taiteilijapolitiikan kehittämistä koskevien linjausten ja toimien tunnistamiselle.

Selvityksessä tarkastellaan mm. taiteilijoiden työskentelyyn kohdistuvaa pääasiassa valtion ja osittain kuntien kautta tulevaa julkista tukea ja rahoitusta. Kokonaiskuvan saamiseksi laajennetaan tarkastelua apurahapolitiikan ulkopuolelle. Julkinen tuki taiteilijoille kanavoituu taidetoimikuntalaitoksen kautta, VOS-rahoituksen kautta sekä muiden julkisten tukimuotojen piirissä olevien taideyhteisöjen kautta.

Tarkasteltaviin rakenteisiin sisällytetään esimerkiksi taidelaitokset, taiteen alan tiedotuskeskukset, taiteen aluekeskukset, merkittävimmät taidejärjestöt, liiketoimintaan tähtäävä välittäjäporras,  taiteen ja kulttuurin yliopisto- ja ammattikorkeakoulutus.

Hankkeen taustalla ovat OKM:n kulttuuripolitiikan strategia 2030-linjaukset. Nykytilan kartoituksesta esiin nousevien haasteiden kautta pyritään hahmottamaan tulevaisuuden ratkaisuja sekä kehityspolkuja.

Selvityksen aineistoa ovat OKM strategiatyöhön liittyvät aineistot, meneillään olevan valtionosuusuudistuksen, taiteen ja kulttuurin kärkihankkeen, museopoliittisen työryhmän aineistot sekä taide- ja koulutuslaitosten tiedonkeruun, taiteen tiedotuskeskusten oman tilastoinnin sekä eri taiteilijajärjestöjen tiedonkeruun aineistot sekä Tilastokeskuksen aineistot ja säätiöt.

Selvitys toteutetaan aineistolähtöisen desk researchin sekä kyselyjen ja haastattelujen avulla. Hankkeen tuloksena syntyy tietoaineistoa Cuporen www-palvelussa julkaistavaksi, rajattuja raportteja ja selvityksiä, tietokortteja sekä seminaareja.

 

Aiheesta lisää:

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025, luonnos lausuntokierrokselle 16.8.2016

OKM:n kulttuuripolitiikan strategia 2025 – Strategian merkitys ja rooli toimialan ohjauksessa + ajankohtaiskatsaus
Ylijohtaja Riitta Kaivosoja 10.10.2016

Kulttuuripolitiikan strategia 2020 vuodelta 2009

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin