Taideyliopisto: ArtsEqual: Tasa-arvo taiteen ja taidekasvatuksen palveluiden suuntana

ArtsEqual: Tasa-arvo taiteen ja taidekasvatuksen palveluiden suuntana -raportti kokoaa yhteen vuosina 2015–2021 toteutetun tutkimushankkeen tuloksia.

Raportissa todetaan, etteivät taiteen ja taidekasvatuksen peruspalvelut saavuta yhdenvertaisesti kaikkia, ja niistä hyötyvät varsinkin suomalaisen yhteiskunnan hyväosaiset. Tutkimusraportissa käydään läpi mekanismeja, jotka tekevät taiteen pariin pääsystä joillekin helpompaa kuin toisille. Sen lisäksi siinä tuodaan esiin myös lukuisia ratkaisuja, joita ArtsEqual-hankkeessa on löydetty valtion rahoittamien taide- ja taidekasvatuksen palveluiden kehittämiseksi.

ArtsEqual-hanke tutki, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hankkeessa toimi kuusi tutkimusryhmää, jotka ovat tuottaneet yli 200 tutkimusjulkaisua. Tutkimustulosten pohjalta on laadittu 13 toimenpidesuositusta ja kolme infopakettia. Konsortion muodostivat viisi yliopistoa ja tutkimuslaitosta: Taideyliopisto (koordinaattori), Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore), Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto (LUT), Turun yliopisto ja Työterveyslaitos.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat