Taiteilijan asema ja sukupuoli

Yhteistyönä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa tehdyssä artikkelissa käsitellään sukupuolen vaikutuksia taiteilijan asemaan. Artikkelin erityisenä fokuksena on huomion kiinnittäminen sukupuoleen, taiteilijoiden työmarkkina-asemaan sekä näistä tekijöistä johtuviin tuloeroihin. Uutena tarkastelun kohteena on myös itsensätyöllistäjien asema.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta naisten osuuden taiteilijakunnasta lisääntyneen taiteenalasta, iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Yhtenä tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena voidaan todeta naisten tulojen pysyneen taiteilijakunnan naisistumisesta huolimatta miesten tuloja alhaisempina.

Tutkimukset