Vapaan kentän jäljillä: Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä

Cupore teki vuonna 2010 opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän käyttöön selvityksen vapaan kentän toimijoista esittävien taiteiden alalla. Selvityksessä käsiteltiin taitelijoiden määrää, koulutusta ja työllistymistä sekä vapaan kentän ryhmien määrää, toimintaa, rahoitusta ja käytettävissä olevia tiloja.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esittävien taiteiden vapaan kentän ryhmien toimintatapoja, toiminnan määrää ja ryhmien muodostumista. Sekä vapaan kentän ryhmien että vapaalla kentällä tuotettujen produktioiden tarkastelu osoittaa, että harva työllistyy vapaalle kentälle täysiaikaisesti.

Suurin osa tässä tutkimuksessa tarkastelluista valtionosuuden ulkopuolella olevista ryhmistä ei palkkaa taiteellista henkilökuntaa vakinaisiin työsuhteisiin, vaan työsuhteet ovat määräaikaisia. Ryhmät työllistävät produktioiden valmistelu- ja harjoitusaikana taiteilijoita muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Vapaalla kentällä on pitkäaikaisia työsuhteita ja myös produktioihin on mahdollista työllistyä jatkuvasti, mutta usein se edellyttää valmiutta tehdä hyvin monenlaisia töitä oman taiteenalan sisällä.

Tutkittaessa pääkaupunkiseudulla tuotettuja vapaan kentän produktioita vuosina 2009–2011, suurin osa niissä mukana olevista taiteilijoista työllistyi kolmen vuoden aikana vain yhteen tai kahteen produktioon. Esiintyjien osalta näkyy jonkin verran töiden kasautumista tietyille henkilöille, ja silloin ovat kyseessä paljon produktioita tuottavien ryhmien vakinaiset jäsenet. Työllistyminen produktioissa kasautui esiintyjiä voimakkaammin taiteellisille suunnittelijoille, kuten puku- ja valosuunnittelijoille.

Pääkaupunkiseudulla vapaa kenttä on merkittävä toimija. Tutkimuksessa pääkaupunkiseudun vapaan kentän teatteriryhmät tuottavat vuosittain suunnilleen saman verran produktioita kuin VOS-laitokset, tanssin vapaan kentän produktioita on huomattavasti enemmän kuin VOS-tuotantoja.

Kokonaisuudessaan tutkimukseen mukaan otetut toimijat muodostavat monimuotoisen vapaan kentän, jolla ei ole yhteistä eetosta, vaan joka sisältää hyvin suuren kirjon erilaisia toimintalogiikoita ja tavoitteita.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat