Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Esittävän taiteen vapaa kenttä

  • Hankkeen kesto: 2010 — 2013
  • Julkaisuja : 1

Cuporen tutkijat Vilja Ruokolainen ja Anu Oinaala laativat 1.5.–22.9.2010 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta selvityksen vapaan kentän toimijoista esittävien taiteiden (teatteri, tanssi, performanssi, sirkus ja musiikki) alalla. Ministeriö tilasi selvityksen vuonna 2010 asettamansa työryhmän käyttöön. Työryhmän tehtävänä oli esittää näkökulmia vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantamiseksi. Ruokolaisen ja Oinaalan selvityksessä käsiteltiin taitelijoiden määrää, koulutusta ja työllistymistä sekä vapaan kentän ryhmien määrää, toimintaa, rahoitusta ja käytettävissä olevia tiloja. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän työstä julkaistiin raportti vuonna 2011.

Cuporessa käynnistettiin vuonna 2011 esittävän taiteen vapaata kenttää koskeva jatkotutkimushanke, jonka aikana haluttiin pohtia syvemmin selvityksen aikana heränneitä kysymyksiä. Vapaaksi kentäksi tutkimuksessa määriteltiin ne toimijat, jotka tuottavat ja esittävät produktioita valtionosuuslaitosten ulkopuolella. Tällaisia ovat valtion taidetoimikunnilta (nykyisin Taiteen edistämiskeskus) toiminta-avustusta saavat ryhmät, toiminta-avustusten ulkopuoliset vakiintuneet ryhmät, produktiokohtaiset ryhmät ja yksittäiset taiteilijat. Taiteenaloista tutkimukseen sisällytettiin teatteri, tanssi, sirkus sekä performanssi- ja esitystaide.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaiseksi suomalainen vapaa kenttä on esittävän taiteen aloilla muodostunut, millaisia toimintalogiikoita sillä toimivilla ryhmillä on, mikä on vapaan kentän ryhmien esitystuotannon volyymi sekä sitä, jakautuuko vapaan kentän produktioissa työskentely tasaisesti taiteilijoiden kesken vai kasautuvatko jäsenyydet eri produktioissa. Tutkimuksessa hyödynnettiin monia erilaisia aineistoja, kuten esimerkiksi olemassa olevia tilastoja, Valtion taidetoimikuntien toiminta-avustusta saavien ryhmien toimintakertomuksia ja tilinpäätöksiä sekä toimijoiden haastatteluja monipuolisen kuvan muodostamiseksi esittävän taiteen vapaasta kentästä Suomessa. Hankkeesta julkaistiin tutkimusraportti vuonna 2013.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin