Konstnär i Finland

Ett forskningsprojekt om de professionella konstnärernas situation i ljuset av registerdata och statistik. 

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore genomför under åren 2021–2023 ett forskningsprojekt om professionella konstnärer som är verksamma i Finland. Cupore samarbetar med Statistikcentralen, Centret för konstfrämjande Taike samt undervisnings och kulturministeriet.  
 
Projektet syftar till att ge en obestridlig och mångsidig faktagrund om de professionella konstnärernas arbetssituation och samhälleliga ställning i Finland. Forskningen besvarar frågor gällande sammansättningen och volymen på den professionella konstnärskåren i Finland år 2019.  Därtill analyseras olika specifika frågeställning om professionell verksamhet inom olika konstbranscher. 


I forskningsteamet ingår specialforskarna Maria Hirvi-Ijäs (ansv.) och Sakarias Sokka samt forskarna Vappu Renko, Emmi Lahtinen, Ari Kurlin Niiniaho och Olli Jakonen. 
 

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Specialforskare

+358 50 463 5575 Forskarprofil »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka

Forskarprofil »

Vappu Renko
Vappu Renko Forskare

+358 50 566 0360 Forskarprofil »

Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen

Forskarprofil »

Ari Kurlin
Ari Kurlin Forskare

+358469217755 Forskarprofil »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Forskare (tjänstledighet)

Forskarprofil »