Konstnär i Finland

Ett forskningsprojekt om de professionella konstnärernas situation i ljuset av registerdata och statistik. 

Konstnär i Finland är ett forskningsprojekt om de professionella konstnärernas situation och samhälleliga status. Cupore samarbetar med Statistikcentralen, Centret för konstfrämjande Taike samt undervisnings- och kulturministeriet. I olika skeden av forskningen görs därtill samarbeten med konstnärsorganisationer, stipendiestiftelser samt upphovsrättsorganisationer. Forskningen genomförs under åren 2021–2024.

Projektet syftar till att ge en obestridlig och mångsidig faktagrund om de professionella konstnärernas arbetssituation och samhälleliga ställning i Finland. Forskningen besvarar frågor gällande sammansättningen och volymen på den professionella konstnärskåren i Finland år 2019. Målet är att upprepa granskningen gällande data för år 2021.  

Forskningsprojektets genomförande

I projektet granskas konstnärskåren i ljuset av registerdata. Den centrala datakällan är Statistikcentralens register, som täcker hela befolkningen i Finland. Dessa avgränsas och kompletteras med registerdata från de konstnärsorganisationer och stipendiestiftelser som är projektets samarbetspartners.

Konstnärskåren avgränsas i datamaterialet genom fyra kriterier: medlemskap i bransch/intresseorganisation, ersättning som upphovsperson, konstnärlig utbildning samt mottagare av konstnärsstipendier.

Utöver registerforskningen genomförs specialutredningar, som svarar på de frågor som uppstår i samband med granskningen av registerdata samt tidigare utredningar. Specialutredningarnas teman berör bland annat förutsättningarna för professionell verksamhet inom olika konstområden, konstbranschernas mångsidighet och inbördes relation samt frågor om konstnärernas inkomstkällor och utkomster.  

Projektet resulterar i statistik, arbetspapper och forskningsrapporter. Resultaten publiceras på Cupores nätsida, där de finns fritt tillgängliga. Statistiken publiceras på Cupores sida för statistisk datainformation.

Utöver Konstnär i Finland -projektet granskas konstnärerna och deras verksamhetsförutsättningar i flera andra av Cupores forskningsprojekt. Dessa är bl.a den årliga Konst- och kulturbarometer som samlar in åsikter från fältets aktörer, uppföljningen av koronapandemins konsekvenser samt en vidare granskning av den offentliga finansieringens fördelning mellan konstområden och branscher.

Tillsammans ger projekten en helhetsbild av konstnärskåren, konstnärernas verksamhetsförutsättningar samt konstens verksamhetsmiljö i Finland.

I forskningsteamet ingår specialforskarna Maria Hirvi-Ijäs (ansv.) och Sakarias Sokka samt forskarna Vappu Renko, Emmi Lahtinen, Ari Kurlin Niiniaho och Olli Jakonen.

Konstnär i Finland -projektets tidsram

 

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Specialforskare

+358 50 463 5575 Forskarprofil »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka

Forskarprofil »

Vappu Renko
Vappu Renko Forskare

+358 50 566 0360 Forskarprofil »

Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen

Forskarprofil »

Aino Leppänen Projektforskare

Forskarprofil »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Forskare (tjänstledighet)

Forskarprofil »