Utvärdering av upphovsrättsystemet i Finland

Projekthelhet

Cupore utvärderar upphovsrättsystemet i Finland på grundval av teman som varierar årligen.
Syftet med projekthelheten är att producera en bred och jämt uppdaterad kunskapsbas
om hur upphovsrättsystemet fungerar i Finland. Arbetet började i 2018 och baserar sig på
Metodologier för upphovsrättssystemets utvärdering som tidigare utförts på Cupore.

Mer information om projekthelheten på finska och engelska.

Tiina Kautio
Tiina Kautio Project Manager (on leave)

Forskarprofil »

Nathalie Lefever
Nathalie Lefever Researcher

+ 358 50 304 8761 Forskarprofil »

Jukka Kortelainen
Jukka Kortelainen Researcher

Forskarprofil »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Forskare

+358 50 505 6414 Forskarprofil »