Utvärdering av upphovsrättsystemet i Finland

Projekthelhet

Cupore utvärderar upphovsrättsystemet i Finland på grundval av teman som varierar årligen.
Syftet med projekthelheten är att producera en bred och jämt uppdaterad kunskapsbas
om hur upphovsrättsystemet fungerar i Finland. Arbetet började i 2018 och baserar sig på
Metodologier för upphovsrättssystemets utvärdering som tidigare utförts på Cupore.

Mer information om projekthelheten på finska och engelska.

Tiina Kautio
Tiina Kautio Project Manager

+358 50 4300658 Forskarprofil »

Nathalie Lefever
Nathalie Lefever Researcher

+ 358 50 304 8761 Forskarprofil »

Katja Oksanen-Särelä
Katja Oksanen-Särelä Forskare

+358 50 505 6414 Forskarprofil »