Tiedon visualisointi Sivu päivitetty viimeksi 1.2.2024

Cuporen tutkimuksia taide- ja kulttuurialan yhdenvertaisuudesta

Yhdenvertaisuutta taide- ja kulttuurialoilla on tutkittu useissa Cuporen tutkimushankkeissa viime vuosina. Tutkittavasta aiheesta riippuen tarkastelu on kohdistunut mm. alan toimijoihin tai yleisöihin esimerkiksi syrjinnän, tasa-arvon, osallisuuden, saavutettavuuden tai oikeudenmukaisuuden näkökulmista.

Seuraavassa esitellään muutamien Cuporen tutkimushankkeiden tuloksia ja aineistoja toisiaan täydentävistä näkökulmista. Tarkastelu sisältää materiaalia Taiteen ja kulttuurin barometreistä vuosilta 2016-2018 sekä hankkeista Elokuva-alalta valmistuneiden työllistyminen (2019-2020) ja Avaus – Toimijaksi suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä (2017-2020). Näiden lisäksi yhdenvertaisuutta on tutkittu myös muissa Cuporen tutkimushankkeissa.

Liittyvät tutkimukset