Tiedon visualisointi Sivu päivitetty viimeksi 1.2.2024

Koonti taide- ja kulttuurialan yhteisöille myönnetyistä toiminta-avustuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Taiteen edistämiskeskus (Taike) myöntävät vuosittain toiminta-avustuksia taide- ja kulttuurialan yhteisöjen jatkuvan, vuotuisen toiminnan tukemiseen. Avustuksilla pyritään mm. vahvistamaan alalla toimivien yhteisöjen toiminnan edellytyksiä. Kyseisten avustusmuotojen summa vuonna 2019 oli yhteensä noin 22 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Taiteen edistämiskeskus myöntävät yhteisöille lisäksi muita avustuksia mm. erityisavustuksina, valtionosuuksina sekä valtakunnallisten festivaalien yleisavustuksina.

Tiedot myönnetyistä toiminta-avustuksista ovat saatavilla ministeriön ja Taiken verkkosivuilla vuosittaisina listauksina. Cuporessa tehdyn koonnin avulla tietoja voi tarkastella kokonaisuutena ajanjaksolla, myöntövuosittain, taiteenaloittain, alueen sekä yhteisön osalta. Tarkempi kuvaus tietojen koonnista, sisällöistä ja luokitteluista löytyy materiaalin lopusta.

Liittyvät tutkimukset