Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Suomi Frankfurt-teemamaana -hankkeen hallinto, johtamisjärjestelmä ja toimijayhteistyö

  • Hankkeen kesto: 2014

2014

Suomi oli vuonna 2014 Frankfurtin kirjamessujen teemamaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on tilasi Cuporelta selvityksen teemavuoteen kytkeytyvän kansallisen hankkeen hallinnosta, johtamisjärjestelmästä ja toimijayhteistyöstä.

Selvityksen tarkoituksena on käyttää kyseistä hanketta tapausanalyysikohteena ulkomaille suuntautuvasta suomalaisesta laajaan verkostoyhteistyöhön nojaavasta kulttuurialan hankkeesta. Hankkeen organisoinnin kuvauksen ja analyysin lisäksi selvityksessä nostettiin esille hankkeessa hyödynnettyjä muissa vastaavissa hankkeissa sovellettavissa olevia hyviä käytäntöjä. Lisäksi siinä tuotiin esiin eri toimijoiden sekä tutkijoiden havaitsemia ongelmakohtia ja esitettiin niiden ratkaisumahdollisuuksia.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin