Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 5.2.2024

Taiteilijoiden ja kulttuurialan työntekijöiden kansanvälinen liikkuvuus ja liikkuvuuden esteet (TAKULI)

  • Hankkeen kesto: 2004 — 2006

Cupore selvitti vuosina 2004-2006  taiteilijoiden ja kulttuurialan työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja sen esteitä. Tutkimuksessa tarkasteltiin liikkuvuuden määrän, muotojen ja virtojen suunnan muutoksia sekä liikkuvuuden seurauksia kansainvälistyvillä työmarkkinoilla. Tutkimuksen kolme pääosiota olivat (1) EU-esitykset ja -säädökset, (2) kansallinen, pohjoismainen ja EU:n myöntämä rahoitus sekä (3) liikkuvuus niin Suomesta ulkomaille kuin ulkomailta Suomeen.

Liikkuvuutena tarkasteltiin taidealan opiskelijoiden kansainvälistä kouluttautumista, suomalaisten taidealan liittojen ulkomaalaisjäsenten määriä, artistiresidenssejä, festivaaliosallistumisia ja kilpailuvoittoja, alan ammattilaisten vierailuja ulkomailla ja vastaavasti Suomessa sekä teosten suoranaista vientiä ja tuontia. Huomion kohteena olivat lisäksi kansainvälinen yhteistyö ja tuotannot. Tämä tilastoluontoinen osuus pyrki kattamaan paitsi liikkuvuuden volyymeja, myös sen maa- ja aluekohdentumista sekä liikkuvuuden muotojen (tavoitteet, tarkoitus, kesto) muutoksia vuosina 1997 – 2003.

Tärkeän osa-alueen tutkimuksessa muodostivat myös kansainväliset taidealan verkostot. Verkostojen suomalaisjäsenten kokemuksia verkostotoiminnasta ja sen merkityksestä liikkuvuudelle ja kansainväliselle yhteistyölle selvitettiin verkostokyselyllä syksyllä 2004.

Tutkimus oli osittain jatkoa kulttuuriasianneuvos Hannele Koivusen keväällä 2004 valmistuneelle selvitykselle ”Onko kulttuurilla vientiä? Opetusministeriön, ulkoasiainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön kulttuurivienti -hanke”.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin